tel. 579 724 828 biuro@otp.opole.pl

  OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

ZOSTAŃ CZŁONKIEM

Aby zostać członkiem zwyczajnym OTP, wystarczy:

– zaakceptować statutowe cele towarzystwa,

– wypełnić ręcznie deklarację członkowską, a następnie przedłożyć ją zarządowi (niekoniecznie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – można również przesłać skan dokumentu na adres biuro@otp.opole.pl),

– opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 60 zł, dokonując przelewu na rachunek bankowy nr 65 1750 0012 0000 0000 3223 5913 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego, zwłaszcza jeżeli wpłata dokonywana jest przez inną osobę, oraz rok, za który opłacana jest składka); dane do przelewu: Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze, ul. ks. B. Domańskiego 69h/6, 45-819 Opole, NIP 7543106479″.

Członkowie poniżej 18 lat nie mają obowiązku płacenia składek. Aby dołączyć do stowarzyszenia, osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Można zostać również członkiem wspierającym naszego stowarzyszenia. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale 3 naszego statutu.