tel. 579 724 828 biuro@otp.opole.pl

  OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

ORGANY OTP

Zarząd

Łukasz Berlik – prezes

Katarzyna Pochrząst – zastępca prezesa

Andrzej Radziszewski – skarbnik

Mateusz Kuśnierz – sekretarz

Agnieszka Pietruszewska-Pietrek – członek zarządu

Komisja rewizyjna

Magdalena Cielniak

Anna Osińska-Dzienniak

Rafał Świerad