tel. 579 724 828 biuro@otp.opole.pl

  OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

INNE DZIAŁANIA

Oto wybrane spośród naszych pozostałych działań: prelekcje i zajęcia edukacyjne dla dzieci w każdym wieku, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięcia mające na celu ochronę przyrody i promocję województwa opolskiego w oparciu o jego walory przyrodnicze.